Træskibslauget opbygger her et register over medlemmernes både.