Træskibslauget vil her opbygge et register over medlemmernes både