Johanne Dan’s 50-års jubilæum

20 august 2022

Johanne Dan, bygget 1972 hos Raun Bybergs Skibsbyggeri i Esbjerg, er en kopi af everten “Johanne”, der blev bygget i Ribe i 1867 til tømmerhandler Jørgen Lauritzen.

Skibet sejlede, med skibbroen i Ribe som udgangspunkt, rundt mellem de forskellige lade- og ankerpladser i Vadehavet med stykgods, byggematerialer og brændsel.

Skibet har en bruttotonnage på 35 BRT (et rummål på ca. 99 m3) og dødvægten (skibets vægt) er på 50 tons. Sejlarealet er ca. 67 m2, hvilket ikke er meget i forhold til en dansk jagt, der med samme længde i dækket kunne bære tre gange så meget sejl.

Forklaringen er, at Johanne Dan ligesom øvrige everter ikke har nogen køl, men kun stikker ca. 2 fod (= ca. 60 cm). Fraværet af kølen samt den flade bund, muliggør i stedet at everten kan sejle helt ind til kysten i tidevandsområderne, eller op ad åerne, og således er uafhængig af broer og havne.

Kopien af Johanne Dan blev bestilt af Rederiet Lauritzen og de første år vedligeholdt af rederiet, men senere overdrager til Gammelt Præg. Det daglige tilsyn og vedligehold er af Gammelt Præg overdraget til Ribe Træskibslaug.