Selma III er bygget på Århus Skibsværft i 1953. Konstruktøren er Schrøder Nielsen, og båden er bygget i lærk på egespanter med overbygning af mahogni og dæk af iroko. Motoren er den originale Volvo Penta BB43 fra 1953, som har 4 cylindre, yder 40Hk og kører på benzin. Båden er registreret i Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer med nummeret 489, og er præmieret i 1986 og 1989 for god bevaring.

Selma III blev bestil i 1953 af brødrene Knud og Henry Fogh Petersen, begge Århus. Brødrene ejede båden indtil 1990, hvor de solgte båden til familien Blak, Riskov. Hvor længe de ejede båden, og om den i perioden er handlet flere gange, er uvist, men i 1998 købte Jørn Olsen, Hejnsvig, båden af Janne Dahl, Hjortshøj.

Jørn Olsen ejede båden frem til d. 1. november 2006, hvor båden blev solgt til Jørn Møller og Hanne Krabbenhøft.

Se mere på bådens hjemmeside www.selma3.dk