Ribe Træskibslaug

Ribe Træskibslaug blev etableret på den stiftende generalforsamling, den 21. marts 2013 i Ribe Sejlklubs klubhus. Ribe Træskibslaug er en interesseforening for ejere og andre med interesse i alle typer træbåde i Ribe området.

Laugets formål er at restaurere, nybygge, sejle og beskrive egnstypiske joller og sejlskibe af træ samt opbygge og bevare træskibsmiljøet i Ribe og formidle træskibenes kulturhistorie, deres egenskaber og deres fordele frem for de moderne bådtyper.

Træbåde bliver et mere og mere sjældent syn i vore farvande. Og da træbåde er en meget væsentlig del af vores maritime kulturarv synes vi, det er vigtigt at de få både, der er tilbage bevares for eftertiden. Ligeledes synes vi det er vigtigt at der bygges nye, så man også i fremtiden kan nyde synet og forskellighederne ved den slags både. For der er jo ikke to træbåde der er ens.

Det vores mål at hjælpe hinanden og andre med træbåde, hvis der er spørgsmål til hvordan en sådan båd vedligeholdes og behandles.

Træskibslauget har overtaget dagligt vedligehold af Johanne Dan, der ejes af Gammelt Præg – Ribe Bybevaring.