Links til interessante hjemmesider

Træskibs Sammenslutningen: http://www.ts-skib.dk/

Hjerting Kanelaug: http://hjerting-kane.dk/

Landsforeningen Kystkultur: www.kystkultur.dk

Vadehavets Bådklubber: http://www.vadehavetsbaadklubber.dk/

Han Herred Havbåde: www.havbaade.dk

Lillebælt-Værftet: www.lillebaeltvaerftet.dk

Dansk forening for Ældre Lystfartøjer: www.defaele.dk

Skibsbevaringsfonden: www.skibsbevaringsfonden.dk

Frederikshavns Træskibslaug: http://www.skibslaug.dk/

Nationalpark Vadehavet: http://www.danmarksnationalparker.dk/Vadehavet/

Sømandshusflid: www.soemandenshusflid.dk

Museer:
Søfartshistorie: www.søfartshistorie.dk

Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg: www.fimus.dk

Marstal Søfartsmuseum: www.marstal-maritime-museum.dk

Orlogsmuseet: www.orglogsmuseet.dk

Duelighedsklubben: http://duelighed.dk/