Smakketræf og Maritim Dag i Ribe, den 6. og 7. juli 2018

I inviteres hermed alle til smakketræf og Maritim Dag i Ribe fra torsdag den 5. juli til søndag den 8.juli 2018.

Smakketræf i Vadehavet

Nærmere information og tilmelding:

Preben Glud, telf. 20 12 32 e-mail pbglud@mail.dk
Flemming Kondrup 23 71 51 91 e-mail fkondrup@stofanet.dk

Torsdag den 5. juli:
Ankomst i løbet dagen. Man må også gerne komme tidligere på ugen.
Etablering af lejr på Ribe Sejlklubs bådeplads og søsætning af både.
Torsdag aften – på bådepladsen eller i klubhuset alt efter vejret –
er der fællesspisning kl. 19.00, grillen er tændt inden. Derefter orientering om fredagens sejlads.
Udveksling af telefonliste og oplysning om endelig sejlplan alt efter prognose for vejr og vandstand.

Fredag den 6. juli:

Sejlads i Vadehavet

Maritim dag i Ribe

Lørdag den 7. juli:

Formiddag: Præsentationssejlads og konkurrence i åen ved Skibbroen.
Eftermiddag: Kapsejlads -tilrettelægges efter prognose for vejret.

Søndag den 8. juli:

Afrejse, tak, farvel og på gensyn næste år -forhåbentligt.

OBS. Sejlads på Ribe Vesterå kræver at masten kan lægges ned. Max anbefalet dybgang er 70 cm.